dimecres, 19 de setembre del 2012

Pluja de setembreGotes de pluja
al fil d'estendre: fugaç
collar transparent.