dimarts, 11 de febrer del 2014

A boqueta nit
Remor llunyana
d'arbres bressolats pel vent.
Udola un brúfol.