divendres, 18 de juliol de 2014

Transmutacions




                                  
Pluja intensa.
  La pinassa del camí
 es tiny de coure.